LX Spa Heaters Kopen? Verwarming voor jacuzzi, hot tub, whirlpool &  bubbelbad...

LX Heaters

€ 129,00
levertijd 3-5 werkdagen

Type product: Verwarmingsconstructie
Fabrikant: LX
Vermogen: Volt: 230 Hz: 50 KW: 3,0 Amp: 13,6 PK:
Specificaties: Sensorcompatibiliteit : Gecontroleerd door de systeembedieningskast Materiaalspecificatie: Vereist debiet: Ingesteld door een drukschakelaar, deze schakelaar moet onder druk worden gezet, als het rechtstreeks naar een grote boring loopt zonder bochten, is er geen tegendruk en werkt het mogelijk niet Stroomdetectie: drukschakelaar ingebouwd in de verwarming werkt op een apart snoer
Compatibel met: de meeste Chinese spa's met een kleine verandering van leidingwerk of kan worden gebruikt als externe verwarming voor een op maat gemaakt project
Aansluitingen en bevestigingen: witte plastic vrouwelijke aansluitingen van 1,5 inch voor aansluiting op leidingwerk
Afmetingen: Lengte: Diameter: 50 mm Tussen klemmen: Totale lengte compleet:
Aanvullende opmerkingen:    
Dit apparaat vervangt de Rooster-verwarmer omdat deze steeds faalde. Deze verwarmer is langer dan de haan, dus het kan zijn dat u de leidingen iets moet

aanpassen. Ingebouwde thermische beveiliging tegen hoge limiet. Deze unit is geclassificeerd als IPX5 en heeft CE-goedkeuring.

€ 129,00
levertijd 3-5 werkdagen

Type of Product:    Heater assembly
Manufacturer:    LX
Power:    Volts: 230 Hz: 50 KW: 3.0 Amps: 13.6HP:


Specifications:    Sensor compatibility: Controlled by the system control boxMaterial spec:Required flow rate: Set by a pressure switch, this switch will need to be pressurised, if it runs straight to a big bore out let with no bends, there will be no back pressure and it may not workFlow detection: Pressure switch built into the heater run on a separate cord


Compatible With:    Most Chinese spas with a small plumbing change or can be used as a remote heater on a bespoke project
Connections & Fixings:    1.5 inch white plastic female sockets to connect to plumbing
Dimensions:    Length: Diameter: 50 mm Between terminals: Overall length complete:


Additional Notes:    
This unit replaces the Rooster heater as they kept failing. This heater is longer than the Rooster so you may need to alter the plumbing slightly

High limit thermal cutout built in. This unit is rated IPX5 and has CE approval.